Bệnh lậu là Kiểu Bệnh hoa liễu vô Cùng Tác hại Đã có tốc độ Lây truyền khá lớn. Nếu không được Phát hiện Cùng Chữa sớm sẽ Gây Số nhiều Hệ quả Tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, Chủ yếu người Vì Tinh thần e ngạ ... もっと読む